Posts Tagged ‘Skilja agnar från vete; nimby;’

Mozartföräldrar

11 december, 2008

När det var dags att önska förskola för Ture gick det bra. Den ligger 300 meter hemifrån. Valet var enkelt: nära och så kände han ett syskonpar som gick där. Vi var helt nya i Bagis då och kände bara dem. Det pratas föräldrar mellan om bra förskolor. Där Ture går är många av oss vita medelklassföräldrar ense om att det är bra. Den bilden har vi själva behövt redigera något. Visst är det bra. Lika bra som alla andra tänker vi. Allt är inte så jävla bra, men det duger. Rut kommer att gå på samma förskola.

En kollega visade mig att  han får bilder mejlade varje dag om barnens aktiviteter på förskolan. Hur fan får dom tid att ta kort, skicka över till dator för att sedan mejla? Kanske har dom nån grym handdatorlösning: knäpp – epost – sändlista – färdigt. Det intressanta varför den rutinen egentligen existerar? Visst hade det varit trevligt med foton på Ture och hans aktiviteter dagligen, men mer känns det som övervakning. Dels av barnen, men mest av pedagogernas arbete. Jo, det är ett föräldrakooperativ.

Här finns ett enda föräldrakooperativ. Så vitt man kan ana, trots att Tures dagis som ligger 100 meter därifrån har en helt annan blandning. Ungefär nio olika modersmål bland 19 barn. Flera av föräldrarna vid kollektivet är medvetna om sociala strukturer och dess effekter. Och ändå blir utfallet på deras kooperativ homogent. Eller kanske är det just därför.

Det obehagliga börjar där, och fortsätter och förstärks när barnen ska börja skolan. Själv har jag inte behövt tänka i de banorna än, men omgivningen påminner. Häromdagen pratade jag med en förälder vid kooperativet som troligen skulle sätta barnen i skola i en kulturskola i  Kärrtorp. Valet föll på den skolan för att många kompisar skulle börja där och den verkade bra med mycket musik och kreativitet som bas för skolarbetet.

Det är förstås inget uppenbart genment i att välja en skola som man tror på åt sitt barn, frågan är bara vad man tror sig kunna uppnå. Alla vill vi våra barns bästa, men vi har olika prioriteringar för vad som är det bästa. Ofta tänker man i banor av allmän kunskapsprestation eller specialkunskap som man vill optimera förutsättningarna för genom sitt val av skola.

Än så länge har vi tänkt att Ture ska börja på den vanliga kommunala skolan som ligger nära oss. Vår förhoppning är att han där ska få många kompisar som bor nära honom så att hans sociala liv utanför skolan blir lyckligt. Det tror vi är det bästa vi kan åstadkomma för hans start i livet. Men tanken om att ha gjort ett felaktigt och livsavgörande misstag genom valet av skola för sitt barn driver människan till att försöka utestänga hotande element. Det är det som är så obehagligt. Vad tror vi egentligen om våra medmänniskor? Är de så jävla underlägsna att vår a barn inte får beblandas med dem?

Förresten: Mozartföräldrar refererar till Mozart-teorin som går ut på att barns IQ kan påverkas positivt redan  från tiden i livmodern om de får lyssna på Mozart regelbundet. Teorin är motsagd bl a av nneurologen Oliver Sacks som menar det snarare handlar om att lära sig att spela musik och att lyssna noggrant på musik som får hjärnan att utveckla vissa färdigheter bättre. Mozart-teorin har förstås lett till att föräldrar tvångsmatar sina telningar med klassisk musik som de själva hatar i tron att de skapar nobelpristagare.